JIA HUI BIOTECH LTD.

​專業團隊

JIA HUI整合各項資源,匯集國內外傑出生物醫學、化工材料、機械工程碩博士等專業人才,並與多個國際知名研究機構合作,開發突破性新技術與先進研發設備。專長多胜肽、功能性天然原料相關產品之開發,擁有世界最新、最先進技術及原料,研發出多項可取代抗生素、化學合成藥品的天然物及胜肽類產品,邁向國際市場

聯繫我們

23511 新北市中和區中正路738號7樓之8

(遠東世紀廣場B棟)

+886-2-82269177 

JIA HUI BIOTECH LTD.

7F.-8, No. 738, Zhongzheng Rd.,

Zhonghe Dist., New Taipei City 235, 23511

Taiwan (R.O.C.) 

+886-2-82269177 

Copyright © 2019 JIA HUI BIOTECH LIMITED All rights reserved.